Sept 2014 – Jan 2015 series

Season 3

Prog

Title

Participants

1L-Assenteizmu fuq il-post tax-xogholJoseph Farrugia, Director General, MEA
  Dr Charlotte Camilleri, Executive in EU & Legal Affairs, MEA
  Patrick Psaila, Psychologist
  Kevin Bonello, President, MUT
2Budget 2015Joseph Farrugia, Director General, MEA
  Tony Zarb, GWU
  Ben Rizzo, Civil Society KSC
  Lino Brigulio, Ekonomista
3L-Impjegati barranin (EU)Joseph Farrugia, Director General, MEA
  Dr Vanni Xuereb, MEUSAC
  Mario Xuereb, ETC
  Dr Charlotte Camilleri, Executive in EU & Legal Affairs, MEA
4L-Imjegati barranin (non-EU)Joseph Farrugia, Director General, MEA
  Dr Neil Falzon, ADITUS
  Dr Vanni Xuereb, MEUSAC
  Profs. Edward Zammit, Socjologu
  Dr Charlotte Camilleri, Executive in EU & Legal Affairs, MEA
5Il-Hinijiet tal-ftuh tal-hwienetAnton Vella, SME Helpdesk Executive, MEA
  Carmen Borg, GRTU
  Dr Charlotte Camilleri, Executive in EU & Legal Affairs, MEA
  Josef Vella, UHM
  Lorraine Spiteri, Konfederazzjoni tan-Nisa
  Mario Said, General Manager
6L-abbuz ta’ sustanza fuq il-post tax-xogholJoseph Farrugia, Director General, MEA
  Dr Charlotte Camilleri, Executive in EU & Legal Affairs, MEA
  Jesmond Schembri, Direttur, Sedqa
  Maronia Avellino, ETC
7L-industrija ta’ l-avjazzjoni f’MaltaJoseph Farrugia, Director General, MEA
  Aurelio Micallef Grimaud, Direttur, MCAST
  Stephen Cachia, Principal CEO, MCAST
  Mario Micallef, HR Manager
  Stephen Drewes, CEO
  Ray Zarb, Captain
8L-Immanigjar ta’ rizorsi umani fuq il-post tax-xogholJoseph Farrugia, Director General, MEA
  Josef Bugeja, Segretarju, GWU
  Dollsy Darmanin, HR Manager
  Ivan Refalo, President, FHRD
  Dr Charlotte Camilleri, Executive in EU & Legal Affairs, MEA
9Il-Blacklisting regulationsJoseph Farrugia, Director General, MEA
  Josef Vella, Segretarju, UHM
  Josef Bugeja, Segretarju, GWU
  Joseph Camilleri, Segretarju Permanenti, Ministeru ghall-Djalogu Socjali, Konsumatur u Libertajiet Civili
10It-Tribunal IndustrijaliArthur Muscat, President, MEA
  Dr Charlotte Camilleri, Executive in EU & Legal Affairs, MEA
  Joe Bonnici, Ex Chairman tat-Tribunal Industrijali
11It-Trasport u x-xogholJoseph Farrugia, Director General, MEA
  Audrey Testaferrata de Noto, Trasport Malta
  Conrad Pace, General Manager
  Michael Grech, President, Gozo Chamber of Commerce
  Paul Abela, President, GRTU
12It-Tibdil propost fil-ligi tal-maternita’Arthur Muscat, President, MEA
  Dr Charlotte Camilleri, Executive in EU & Legal Affairs, MEA
  Anna Borg, Direttur, Centru ghall studji tax-xoghol, Universita’ ta’ Malta
  Clyde Caruana, Chairperson, ETC
13In-negozju u l-konsumaturAnton Vella, SME Helpdesk Executive, MEA
  Odette Vella, Senior Information Officer, MCCAA
  Phyllis Bezzina, ECC
  Paul Abela, President, GRTU