Jan – Apr 2015 series

Season 4 

ProgTitleParticipants
1Il-Fond Socjali EwropewJoseph Farrugia, Director General, MEA
  Mandy Falzon, MEUSAC
  Clyde Caruana, Chairperson, ETC
  William Portelli, CMTU
2L-ApprentistatJoseph Farrugia, Director General, MEA
  Angela Borg, Koordinatrici tar-Rizorsi Umani
  Adam Cacciatolo, Apprentistat, MCAST
  Therese Camilleri, Ghalliema, MCAST
  Jeremy Micallef, Quality Assurance Manager
3Xi jfisser li thaddem in-niesJoseph Farrugia, Director General, MEA
  Frank Spiteri, Imprenditur
  Ron Mifsud, Imprenditur
  Victor Carachi, President, GWU
4Il-volontarjat u l-ekonomija (part 1)Joseph Farrugia, Director General, MEA
  Toni Abela, Deputat Kap PL
  Ann Fenech, President Ezekuttiv, PN
  Profs. Edward Zammit, Socjologu
  Claudia Taylor-east, SOS Malta
  Nathan Farrugia, Kunsill Malti ghas-settur tal-volontarjat
  Irene Attard, Agenzija Zghazagh
  Marc Sant, Assocjazzjoni – Kunsill Lokali
  Dr Charlotte Camilleri, Executive in EU & Legal Affairs, MEA
5Il-volontarjat u l-ekonomija (part 2)Nathan Farrugia, Kunsill Malti ghas-settur volontarju
  Edward Zammit, Socjologu
  Tony Micallef, Raprezentant tal-Knisja
  Joseph Farrugia, Director General, MEA
  Irene Attard, Agenzija Zghazagh
  Leslie Bonnici, Kummissarju Ewlieni Scouts Malta
  Claudia Taylor-East, SOS Malta
  Giorgio Borg, Voluntier Ghaqda Muzikali, Santa Liena
  Cyntia Muscat, Voluntiera Ghaqda Muzikali, Santa Liena
  Silvio Zerafa, Voluntier Triton Carnival Company
  Toni Abela, Deputat Kap PL
  Marc Sant, Assocjazzjoni tal-Kunsill Lokali
  Ann Fenech, President Ezekuttiv Partit Nazzjonalista
6KoperattiviJoe Abela, Membru fuq il-bord tal-koperattivi
  John Mallia, Malta Cooperative Federation
  Anthony Dalli, Koperattivi Malta
  Anton Vella, SME Helpdesk Executive, MEA
7Paga GustaLawrence Zammit, Ekonomista
  Joseph Farrugia, Director General, MEA
  William Portelli, President, CMTU
  Dr Charlotte Camilleri, Executive in EU & Legal Affairs, MEA
8Mental HealthJoseph Farrugia, Director General, MEA
  Stelmart Khalil, Konsulenta dwar is-sahha fuq il-post tax-xoghol
  Jennifer Azzopardi, Employment Officer, Richmond Foundation
  John Cachia, Kummissarju ghas-sahha mentali
  Dr Charlotte Camilleri, Executive in EU & Legal Affairs, MEA
9Union RecognitionDr Charlotte Camilleri, Executive in EU & Legal Affairs, MEA
  Arthur Muscat, President, MEA
  William Portelli, President, CMTU
  Josef Bugeja, Segretarju Generali Nominat, GWU
  Josef Vella, Segretarju Generali, UHM
10DeflationLawrence Zammit, Ekonomista
  Joseph Farrugia, Director General, MEA
  William Portelli, President, CMTU
11InnovazzjoniJoseph Farrugia, Director General, MEA
  Nadine Castillo, Kunsill Malti ghax-Xjenza u Teknologija
  Bridget Tanti, Malta Enterprise
  Godwin Warr, Commerce Dept
  Leonnie Baldacchino, University of Malta
12The European Social ModelJoseph Farrugia, Director General, MEA
  Roderick Pace, Dir. Institute for European Studies, UoM
  Dr Vanni Xuereb, MEUSAC
  William Portelli, CMTU