Sept 2014 - Jan 2015 series

Season 3

Prog

Title

Participants

1

L-Assenteizmu fuq il-post tax-xoghol

Joseph Farrugia, Director General, MEA

 

 

Dr Charlotte Camilleri, Executive in EU & Legal Affairs, MEA

 

 

Patrick Psaila, Psychologist

 

 

Kevin Bonello, President, MUT

2

Budget 2015

Joseph Farrugia, Director General, MEA

 

 

Tony Zarb, GWU

 

 

Ben Rizzo, Civil Society KSC

 

 

Lino Brigulio, Ekonomista

3

L-Impjegati barranin (EU)

Joseph Farrugia, Director General, MEA

 

 

Dr Vanni Xuereb, MEUSAC

 

 

Mario Xuereb, ETC

 

 

Dr Charlotte Camilleri, Executive in EU & Legal Affairs, MEA

4

L-Imjegati barranin (non-EU)

Joseph Farrugia, Director General, MEA

 

 

Dr Neil Falzon, ADITUS

 

 

Dr Vanni Xuereb, MEUSAC

 

 

Profs. Edward Zammit, Socjologu

 

 

Dr Charlotte Camilleri, Executive in EU & Legal Affairs, MEA

5

Il-Hinijiet tal-ftuh tal-hwienet

Anton Vella, SME Helpdesk Executive, MEA

 

 

Carmen Borg, GRTU

 

 

Dr Charlotte Camilleri, Executive in EU & Legal Affairs, MEA

 

 

Josef Vella, UHM

 

 

Lorraine Spiteri, Konfederazzjoni tan-Nisa

 

 

Mario Said, General Manager

6

L-abbuz ta’ sustanza fuq il-post tax-xoghol

Joseph Farrugia, Director General, MEA

 

 

Dr Charlotte Camilleri, Executive in EU & Legal Affairs, MEA

 

 

Jesmond Schembri, Direttur, Sedqa

 

 

Maronia Avellino, ETC

7

L-industrija ta’ l-avjazzjoni f’Malta

Joseph Farrugia, Director General, MEA

 

 

Aurelio Micallef Grimaud, Direttur, MCAST

 

 

Stephen Cachia, Principal CEO, MCAST

 

 

Mario Micallef, HR Manager

 

 

Stephen Drewes, CEO

 

 

Ray Zarb, Captain

8

L-Immanigjar ta’ rizorsi umani fuq il-post tax-xoghol

Joseph Farrugia, Director General, MEA

 

 

Josef Bugeja, Segretarju, GWU

 

 

Dollsy Darmanin, HR Manager

 

 

Ivan Refalo, President, FHRD

 

 

Dr Charlotte Camilleri, Executive in EU & Legal Affairs, MEA

9

Il-Blacklisting regulations

Joseph Farrugia, Director General, MEA

 

 

Josef Vella, Segretarju, UHM

 

 

Josef Bugeja, Segretarju, GWU

 

 

Joseph Camilleri, Segretarju Permanenti, Ministeru ghall-Djalogu Socjali, Konsumatur u Libertajiet Civili 

10

It-Tribunal Industrijali

Arthur Muscat, President, MEA

 

 

Dr Charlotte Camilleri, Executive in EU & Legal Affairs, MEA

 

 

Joe Bonnici, Ex Chairman tat-Tribunal Industrijali

11

It-Trasport u x-xoghol

Joseph Farrugia, Director General, MEA

 

 

Audrey Testaferrata de Noto, Trasport Malta

 

 

Conrad Pace, General Manager

 

 

Michael Grech, President, Gozo Chamber of Commerce

 

 

Paul Abela, President, GRTU

12

It-Tibdil propost fil-ligi tal-maternita’

Arthur Muscat, President, MEA

 

 

Dr Charlotte Camilleri, Executive in EU & Legal Affairs, MEA

 

 

Anna Borg, Direttur, Centru ghall studji tax-xoghol, Universita’ ta’ Malta

 

 

Clyde Caruana, Chairperson, ETC

13

In-negozju u l-konsumatur

Anton Vella, SME Helpdesk Executive, MEA

 

 

Odette Vella, Senior Information Officer, MCCAA

 

 

Phyllis Bezzina, ECC

 

 

Paul Abela, President, GRTU